NAUCZYCIELE


RADA PEDAGOGICZNA
2021/2022

Funkcja/przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Dyrektor szkoły

Regina Kostkiewicz

Wicedyrektor

Izabela Stachowiak

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Bajon

Barbara Czaińska

Elżbieta Grzana
Natasza Karwatka

Regina Kostkiewicz

Izabela Stachowiak

Język polski

Joanna Kycia
Aldona Przybylska
Grażyna Tasiemska

Język angielski

Krystyna Błaszczyk-Rimke

Milena Hanusek-Czajka

Ewa Siwek-Radwańska

Język niemiecki

Wanda Wojciechowska

Matematyka

Monika Rękoś
Krystyna Walkowska

Przyroda

Beata Gałuc

Biologia

Beata Gałuc

Geografia

Anna Walkowska

Historia

Laura Napieralska
Radosław Zamiatała

Fizyka

Barbara Wilińska

Chemia

Dorota Wolniczak

Muzyka

Alina Nowak

Plastyka

Aldona Przybylska

Technika

Monika Rękoś

Informatyka

Radosław Zamiatała

Wiedza o społeczeństwie

Laura Napieralska

Wychowanie fizyczne

Magdalena Klamka
Agnieszka Janowicz-Orzałkiewicz

Religia

Magdalena Bajon
Edyta Cieślik-Mehr

Edukacja dla bezpieczeństwa

Radosław Zamiatała

Doradztwo zawodowe

Grażyna Tasiemska

Wychowanie do życia w rodzinie

Beata Gałuc

Pedagog szkolny

Grażyna Tasiemska

Bibliotekarz

Aldona Defitowska

Logopeda

Natasza Karwatka

Nauczyciel wspomagający

Karolina Baranowska

Wychowawca świetlicyPomoc nauczyciela

Laura Napieralska

Grażyna Tasiemska

Anna Walkowska

Inna Yashchuk