NAUCZYCIELE


RADA PEDAGOGICZNA
2022/2023

Funkcja/przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Dyrektor szkoły

Regina Kostkiewicz

Wicedyrektor

Izabela Stachowiak

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Bajon

Elżbieta Grzana

Natasza Karwatka

Regina Kostkiewicz

Izabela Stachowiak

Grażyna Tasiemska

Język polski

Joanna Kycia 

Aldona Przybylska

Grażyna Tasiemska

Język angielski


Milena Hanusek-Czajka

Anna Bożek

Język niemiecki

Wanda Wojciechowska

Matematyka

Monika Rękoś

Jadwiga Paprocka- Lempe

Anna Rzyska-Mai

Przyroda

Beata Gałuc

Biologia

Beata Gałuc

Geografia

Anna Walkowska

Historia

Laura Napieralska

Radosław Zamiatała

Fizyka

Barbara Wilińska

Chemia

Dorota Wolniczak

Muzyka

Alina Nowak

Plastyka

Aldona Przybylska

Technika

Monika Rękoś

Informatyka

Radosław Zamiatała

Wiedza o społeczeństwie

Laura Napieralska

Wychowanie fizyczne

Magdalena Klamka

Agnieszka Janowicz-Orzałkiewicz

Religia

Magdalena Bajon

Edyta Cieślik-Mehr

Edukacja dla bezpieczeństwa

Radosław Zamiatała

Doradztwo zawodowe

Grażyna Tasiemska

Wychowanie do życia w rodzinie

Beata Gałuc

Pedagog szkolny

Grażyna Tasiemska

Bibliotekarz

Aldona Defitowska

Logopeda

Natasza Karwatka

Nauczyciel wspomagający


Karolina Baranowska

Wychowawca świetlicyPomoc nauczyciela

Laura Napieralska

Anna Walkowska


Inna Yashchuk