NAUCZYCIELE


RADA PEDAGOGICZNA
2023/2024

Funkcja/przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Dyrektor szkoły

Regina Kostkiewicz

Wicedyrektor

Izabela Stachowiak

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Grzana

Natasza Karwatka

Izabela Stachowiak

Grażyna Tasiemska

Język polski

Joanna Kycia 

Aldona Przybylska

Grażyna Tasiemska

Język angielski

Milena Hanusek-Czajka

Anna Bożek

Język niemiecki

Wanda Wojciechowska

Matematyka

Monika Rękoś

Anna Rzyska-Mai

Przyroda

                  Regina Kostkiewicz

Biologia

Karolina Waligóra

Geografia

Anna Walkowska

Historia

Laura Napieralska

Radosław Zamiatała

Fizyka

                   Anna Rzyska-Mai

Chemia

Maria Jon

Muzyka

                  Aldona Przybylska

Plastyka

Aldona Przybylska

Technika

Monika Rękoś

Informatyka

Radosław Zamiatała

Wiedza o społeczeństwie

Laura Napieralska

Wychowanie fizyczne

Magdalena Klamka

Agnieszka Janowicz-Orzałkiewicz

Religia

Magdalena Bajon

Edukacja dla bezpieczeństwa

Radosław Zamiatała

Doradztwo zawodowe

Grażyna Tasiemska

Wychowanie do życia w rodzinie

                    Anna Walkowska

Pedagog szkolny

Grażyna Tasiemska

Bibliotekarz

Aldona Defitowska

Logopeda

Natasza Karwatka

Pedagog specjalny

Karolina Baranowska

Wychowawca świetlicyPomoc nauczyciela

Laura Napieralska

Anna Walkowska


Inna Yashchuk