ZARZĄDZENIE NR 8/2022

w sprawie zachowania zwiększonej czujności w budynku szkolnym w związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego – stopień BRAVO

Czytaj więcej