Depresję stwierdza się u 2% dzieci (dotyka ona równie często dziewczynki i chłopców) oraz nawet u 8% nastolatków: warto pamiętać, że częściej diagnozę depresji stawia się dziewczętom, niż chłopcom. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą występować 20% nastolatków, a niektóre źródła podają, że objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka.

Jak przeciwdziałać depresji? Jak rozpoznać kryzys? Na co zwrócić uwagę? Jak zareagować?

https://www.porozmawiajmy.edu.pl/czytelnia/moje-dziecko-ma-depresj%C4%99?fbclid=IwAR2J2kZqLUk2C7IGy00no9H3jdaJa9MPKkltxSAunjUBew5TVrdrajdAYfw

 

 

2021-02-23