Pasowanie na ucznia

27 października 2023 roku na Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie. W tym dniu dziewiętnastu pierwszaków zostało oficjalnie przyjętych do grona uczniów naszej szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze.

W obecności rodziców, zaproszonych miłych gości oraz starszych koleżanek

i kolegów dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Pierwszaki przyrzekały być pilnymi uczniami i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Ceremonii pasowania dokonała Dyrektor Szkoły, pani Regina Kostkiewicz. Nowych uczniów powitali przedstawiciele klas trzecich oraz Samorząd Uczniowski. O tym ważnym dla każdego dziecka dniu przypominać im będą dyplomy oraz otrzymane od gości prezenty. Uroczystość zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy pierwszej, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie szkolnego święta.

Pełna fotorelacja na fb szkoły-zapraszamy :)

Natasza Karwatka

2023-10-30