W dniu 23.11.2023r. zostały rozdane bezpłatnie na własność laptopy dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie w ramach realizacji przez Ministerstwo Cyfryzacji inwestycji „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne”. Jest to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Laptopy wręczał osobiście Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński wraz z Panią Reginą Kostkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego.

Mamy nadzieję, że otrzymany sprzęt w ramach programu, będzie służył dzieciom na każdym etapie edukacji, a dostęp do zasobów internetowych pozwoli poszerzyć wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów naszej szkoły.

2023-11-23Galeria zdjęć: